Alf Wiki
Advertisement

300px-Venus Flytrap.png

Venerična mušolovka[]

Venerična mušolovka je tip biljke Venerine muholovke, mesožderske biljke sa Zemlje koja ždere i proždire muve, mameći ih svojim otvorenim ustima lepim mirisom pa ih ščepa, samo što ova sa Venere, koju je Alf doneo u svom letećem (satelitskom) tanjiru hoće da jede i olovke, i kao mišolovka i miševe, pa čak i muževe, i njihova piskarala.[]

Ubijaju biljku na mrtvo

Advertisement