FANDOM


Bilov praded, koji je bio iskopao neko zlato (kao Alf ded koji je kopao šam-penu) davno još za vreme groznice, u leto 1800 i neke.Kada

Bili nasledi kopačku
Aunt Pat

Dedin kovčeg... ne brinite nije on u njemu

opremu
Silas Tanner-map
(tad su se nasleđivale kopačke opreme, a ti za zlato a

za zemljoradnju, a ne kopačke za zafrkanciju) od svog dede Silaša,dobije u kovčegu

i mapu s porodičnim blagom. On i Alfi prate ma
431869 harmony-gold orig

Bunar želja sa novčićima

pu do potkopanog bunara. Deda Silaš je umro 1897-me u Teksasu, u farmerkama.
439646 apbackyardgoldkb14022516x9992 orig
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.