FANDOM


Klošar iz spavaćih kola (tako oni zovu obična kola vučna vozna vlačna jer u njima spavaju) kog Alf i Bili upoznaju kada uskoče u kompoziciju

da se
Boxcar Willie.png
švercaju.


Zove se Šljunak Šljukić jer se najeo šljunka dok se nije naučio

kako se uskače u voz.
Alfep209j

Međutim, uverava Bilija da i nije tako loše prošao s nadimkom. Kao njegovi "drugari" Steva Septic jama i drugi. Još puno klošara koristi vagone Kamendina za prevoz, mada nemaju gde ni da idu, više im je to kuća putujuća. Tu su Krivopoljac i Goša Labudica, koji nije imao zube.

Alfep209h

To li mi ne veruješ?!


Šljunak se upoznaje sa njima uz neverovatnu priču kako je nekada radio na Medisonovoj aveniji u marketinškoj agenciji kada mu se odjednom

zgadilo sve i rešio je da spali sve mostove. Priznaje da je izmislio ovu pricu. Osim što je jednom stvarno spalio most.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.